Fortsätt till innehållet

Blandavfallspunkten i båthamnen i centrum flyttas 29.4

Blandavfallspunkten i båthamnen i centrum flyttas 29.4 till den på bilden anvisade platsen invid
kajkanten (markerad med rött).

Obs! Blandavfallspunkten är avsedd för småbåtshamnen