Fortsätt till innehållet

Rinki-ekopunkten flyttas till ny plats

I början av maj flyttas Rinki-ekopunkten i Ingå
gästhamn till ny plats på grund av byggnadsarbeten i området

Rinki-ekopunkten,vid Standvägen 3 i Ingå
gästhamn, måste på grund av byggnadsarbeten flyttas under första veckan i maj. I
fortsättningen finns ekopunkten vid Fjärdvägen 6.

Vid Rinki-ekopunkten insamlas plast-,
kartong-, glas- och metallförpackningar samt småmetall från hushållen. Dessutom
finns här Rinkis samarbetsparters insamlingskärl för papper och kläder.

Du kan kontrollera alla Rinki-ekopunkters
placering via den här länken rinkiin.fi/rinki-ekopisteet.

Vad kan man föra till ekopunkten?

Hushåll kan
föra sorterat förpackningsavfall till Rinki-ekopunkten. Sorteringsanvisningarna
når du via den här länken Sorteringsanvisningar Rinki. Anvisningarna finns också på insamlingskärlen.

Farliga
ämnen eller förpackningar som innehåller rester av farliga ämnen (t.ex- oljekanistrar)
ska inte föras till Rinki-ekopunkten. Detsamma gäller annat än
förpackningsmaterial, så som möbler, dessa ska föras till anvisad
insamlingsplats i din kommun.

Spara
plats och platta till förpackningarna

Det är bra
att platta till förpackningarna. Papplådor och kartonger tar mycket plats i
insamlingskärlen om de inte plattas till. Då alla förpackningar plattas till
ryms det mera i insamlingskärlen. Det är bra för naturen om man kan
transportera mera material på en gång och inte flyttar runt på en massa ”tom
luft”.

Ge respons

Nedskräpning
minskar på allas trivsel och det är dyrt att städa upp efter osaklig
nedskräpning. Rinki tar gärna emot respons från hushållen, och strävar till att
insamlingspunkterna ska hållas snygga.

Du anmäler
väl genast om insamlingskärlen för förpackningsmaterial är fullt. Lämna inte
avfall på marken, andra som besöker ekopunkten följer ditt exempel och området blir
snabbt nedskräpat.

Du kan ge respons på Rinkis kostnadsfria kundservicenummer
0800 133 888 (vardagar 7–21 och lö 9–18) och per e-post service@rinkiin.fi. Du kan också ge respons via nätblanketten rinkiin.fi/sv/ekopunktrespons/