Fortsätt till innehållet

Sammandrag från kommunfullmäktiges möte 2.5.2022

Vid
kommunfullmäktiges möte 2.5.2022 behandlades och godkändes följande ärenden
enligt beredningen:

Vid mötet inlämnades
följande motion:

FULLMÄKTIGEMOTION: Välfärd av konst

Ingå kommun har under årtionden både genom
kommunens egna anskaffningar och genom donationer samlat ihop en konstsamling
som förtjänar att bli utställd. Kulturens och konstens positiva effekter för
välfärden förblir lätt obemärkta och likaså deras betydelse för värnandet av
Ingås långa historia. Utnyttjandet av kommunens konstsamling stöder också vår
nya strategis målsättningar gällande en hållbar och ansvarsfull ekonomisk
utveckling.

Vi undertecknade vill att:

Ingå 2.5.2022

Elina Ahde

____________

Protokollet
finns till påseende 12.5.2022 på kommunkansliet.