Fortsätt till innehållet

Månadsmeddelande 5/2022: Byggandet av Kyrkfjärdens skola

Byggandet av den nya skolan fortsätter.

 

I maj pågår
följande arbetsskeden vid skolbygget:

Byggplatsen är fortsättningsvis stängd för
utomstående.

Trafiken till byggplatsen är fortsatt
livlig.