Fortsätt till innehållet

Ingå kommuns motionssedlar för specialgrupper 2022

Bildnings- och välfärdsnämnden har reserverat medel för att stöda specialgruppers möjlighet att delta i motionsverksamhet år 2022

Bidraget beviljas
på basen av en rekommendation av kommunens fysioterapeuter och är högst 70 € / person
år 2022. Ifall verksamheten kostar mindre per verksamhetsår beviljas högst det
beloppet som motsvarar de verkliga kostnaderna. Bidraget beviljas för deltagar-,
medlems- och årsavgifter, inte för anskaffning av redskap eller liknande.
Beslut om beviljande tas i samarbete med kommunens fysioterapi, på basen av
deras rekommendation.

Ansökningstiden är 13.5.2022-30.11.2022.

Bidraget
kan tas emot på två sätt, i båda fall behöver man få beslutet från kommunen
först:

1.   
Man betalar själv medlems- eller årsavgiften och får medel mot kvittot.

2.   
Tjänsteleverantören godtar betalningsförbindelse från Ingå kommun. Tjänsteleverantören kontaktas i samband med
betalningen av sedeln.

13.5.2022
Bildnings- och välfärdsnämnden