Fortsätt till innehållet

Sanna Svahn valdes till Västra Nylands välfärdsområdesdirektör

Välfärdsområdesfullmäktige valde vid sitt möte i Majvik i Kyrkslätt Sanna Svahn till
välfärdsområdesdirektör. Svahn arbetar för tillfället som förändringsdirektör
vid Västra Nylands välfärdsområde. 
  

  

Tjänsten
som välfärdsområdesdirektör söktes av sju personer. Tre kandidater, Jukka
Lindberg, Sanna Svahn
och Jan-Johannes Tollet gick vidare till sista omgången i
urvalsprocessen. Resultatet av välfärdsområdesfullmäktiges tjänsteval var: Lindberg (9),
Svahn (67) och Tollet (2).
Tjänsten tillsätts för fem år.  

Västra
Nylands välfärdsområde ordnar från 1.1.2023 social- och hälsovård,
räddningsväsendets tjänster samt elevhälsans psykolog- och kuratorstjänster för
områdets 470 000 invånare för cirka 1,7 miljarder euro. På det tvåspråkiga
välfärdsområdet arbetar 9 000 anställda.  

https://www.luvn.fi/sv/nyheter/2022/05/sanna-svahn-valdes-till-vastra-nylands-valfardsomradesdirektor