Fortsätt till innehållet

Kommunen informerar om programvaruuppdatering inom social- och hälsovård

Från och med den 1 juni 2022 tar Ingå
kommun inom sina social- och hälsovårdstjänster i bruk programmet OMNI360 som
delvis uppdaterar de nuvarande programmen Pegasos och ProConsona. Genom detta
meddelande informerar projektgruppen för ibruktagandet av programmet både
kommuninvånare och personal om saken. Uppdateringen inleds onsdag 1.6 kl. 7.30
med en konversion och om det i samband med konversionen uppstår tekniska
problem, kan det leda till fördröjningarna i införandet av patientdatasystemet.
Vi önskar att man i icke-brådskande ärenden skulle ta kontakt i god tid eller
först efter kl. 10.00 den 1 juni. I brådskande ärenden önskar vi att man som
vanligt tar kontakt utan dröjsmål och skötandet av brådskande ärenden kommer
inte att påverkas av denna ändring.

                                           

Grundtrygghetschefen / Perusturvajohtaja

Pilvi Österman, pilvi.osterman@inga.fi
050 440 6714

 

Ledande läkaren / Johtava lääkäri

Pia Hakio, pia.hakio@inga.fi
050 468 2524