Fortsätt till innehållet

Info gällande socialservicechefens tjänst

Lojo
stads socialservicechef Heli Ranta-Salonen sköter om tjänsten som
socialservicechef i Sjundeå kommun under tiden 1.6.2022 – 31.5.2023 med en 40 %
arbetsandel. Eftersom Sjundeå kommun också ansvarar för ordnandet av
socialservicen i Ingå kommun, berör skötandet av socialservicechefens
tjänst båda kommunerna.