Fortsätt till innehållet

Flytande LNG-terminal placeras i Fortums hamn i Ingå

Gasgrid Finland och Fortum har undertecknat ett intentionsavtal om att Finlands första flytande LNG-terminalfartyg Exemplar placeras i Fortums hamn i Ingå. Ingå, som ligger på den finska sydkusten, har en optimal djuphamn i närheten av gasledningarna som i huvudsak förser industriella slutanvändare i Finland och Baltikum med gas. Den här utvecklingen stöder länderna att göra sig oberoende av rysk gas.

Gasgrid Finland hyr det flytande LNG-terminalfartyget av Excelerate Energy Inc. under en period på tio år. Målsättningen är att ha terminalen klar för ibruktagning redan nästa vinter. Fartygets kapacitet är tillräckligt för att tillgodose naturgasbehovet i såväl Finland och EsAtland. Gasleveranserna från Ryssland till Finland upphörde i maj.

Läs mera