Fortsätt till innehållet

Avgiftsfri screening av tarmcancer

Ingå kommun kallar 60-68-åringar till avgiftsfri screening av
tarmcancer

Den riksomfattande screeningen av tarmcancer
inleds år 2022 i hela landet. Screeningen av
tarmcancer produceras för Ingå kommun av HUS Diagnostikcentrum. Screeningen genomförs enligt de nationella
rekommendationerna genom att söka efter dolt blod i avföringen. Screeningen är avgiftsfri.  

Syftet med screening av tarmcancer är att upptäcka tarmcancer i
ett tidigt skede för att behandlingsresultaten och prognosen för cancer skulle
vara bättre. 

För vem? 

År 2022 skickar HUS Diagnostikcentrum kallelsebrev för screening
till invånare som är fast bosatta i Ingå i åldern 60, 62, 64, 66 och 68 år. Kallelserna skickas i etapper så att de sista kallelserna
skickas före utgången av år 2022.

HUS Diagnostikcentrum får information om personer som kallas till
screening från massundersökningsregistret vid Finlands Cancerregister. Screening för kunder med spärrmarkering inleds på hösten
2022. 

I fortsättningen kommer kallelserna till screeningen
ungefär vart annat år. Screening av tarmcancer utvidgas gradvis så att år 2031
kallas personer i åldern 56–74 år till screening.  

Hur fungerar screeningen? 

Alla som kallas till screeningen får ett kallelsebrev
och bakgrundinformationen om screeningen per brev hem på sitt eget modersmål på
svenska eller finska. Med det finskspråkiga brevet skickas också en
engelskspråkig översättning.  

Kallelsebrevet åtföljs av utrustning för provtagning
och ett returkuvert av kartong med förbetalt porto. Avföringsprovet tas själv i
samband med ett toalettbesök. Provet lämnas för undersökning till laboratoriet
i det returkuvert som åtföljer kallelsen till HUS laboratorium eller per
post. 

Proven analyseras i HUS laboratorium. Svaret skickas
per brev till hemadressen ungefär en månad efter det att provet har kommit för
undersökning.   

Ett negativt, dvs. normalt
resultat, betyder att inget blod upptäcktes i provet. Om
screeningtestet är positivt dvs. om det finns blod i provet, finns det en
anvisning i resultatbrevet om hur man kontaktar sin kommuns screeningskötare
för att komma till en kompletterande undersökning.
Den kompletterande undersökningen är vanligtvis kolonoskopi.  

Mer information om screeningen för tarmcancer finns på webbplatsen
https://www.hus.fi/sv/behandlingar-och-undersokningar/screening-tarmcancer