Fortsätt till innehållet

Praxisen för registrering av ansvariga personer i anmälningspliktiga hemserviceföretag inom socialservicen har preciserats

Länk till det av
Regionförvaltningsverket 6.6.2022 publicerade meddelandet:

Tillstånds- och tillsynsmyndigheterna preciserade hur småskaliga hemserviceföretag ska registrera ansvariga personer, Tiedote 6.6.2022 – Aluehallintovirasto (avi.fi)