Fortsätt till innehållet

Lediga tider att boka för fjärde dosen coronavaccin till 70-79 åringar i riskgrupp

THL utvidgar rekommendationen för den fjärde
coronavirusvaccinationen till 70–79-åriga personer i riskgrupper

Institutet för hälsa och välfärd (THL) rekommenderar fyra doser
coronavaccin för 70–79-åringar som hör till riskgrupperna. Till riskgrupperna
hör till exempel personer med svår hjärt- eller lungsjukdom, diabetes eller
sjuklig fetma. 

De som hör till åldersgruppen 80+ kan fortsättningsvis boka tid för coronavaccinering. 

Nu finns det lediga vaccinationstider finns att boka!