Fortsätt till innehållet

Föreningar och företag i Ingå enkät

Ingå kommun
utarbetar en kulturplan där vi både kartlägger nuvarande kulturutbud och skapar
en handlingsplan för kommande år. Vi vänder oss nu till föreningar, företag och
kulturaktörer som är verksamma i kommunen och dess närmaste omgivning med en
kulturenkät. Denna enkät är öppen för alla företag och föreningar i Ingå med
omnejd, också de som inte har någon egen kulturverksamhet men är intresserade
av att bidra eller samarbeta med aktörer på området. Vi vill samla in idéer och
kartlägga samarbetsmöjligheter, och här kan alla ha något att bidra med!

Vi är tacksamma om du å
din förenings eller ditt företags vägnar kan besvara följande enkät senast
30.6.2022. Enkäten finns tillgänglig både på svenska och på finska.

Länk till enkäten: https://link.webropolsurveys.com/S/C2ED65BABB5E07DF

Enkäten är framtagen i
samarbete med Idelhöjd Ab. Frågor om enkäten kan e-postas till kontakt@idelhojd.fi. Vid frågor om
kulturplanen, kontakta Regina Ekblom på Ingå kommun, regina.ekblom@inga.fi. Om du känner till
aktörer som inte fått denna förfrågan går det bra att vidarebefordra detta mejl
och länken till enkäten till dem.

—-