Fortsätt till innehållet

Med sommaren kommer insamlingsbilarna till dina trakter

Rosk’n Rolls ambulerande
avfallsinsamlingar Otto och Romulus startar sin sommarturné i västra Nyland. Otto
och Romulus samlar in hushållens och sommargästernas metallskrot och
farligt avfall. Avfall tas emot avgiftsfritt. Turnén börjar i
Hangö måndagen den 4 juli och avslutas i Vichtis den 20 juli. Längs rutten
finns närmare fyrtio hållplatser. Hållplatserna för sommarturnén är utvalda i synnerhet med
tanke på sommargästernas behov.

 

Otto-bilen samlar in farligt
avfall såsom lysrör, spillolja, bilbatterier, målarfärg, lösningsmedel,
broms- och kylarvätskor, bekämpningsmedel samt städkemikalier. 

Det tryggaste
sättet att lämna in farligt avfall till insamlingen är då produkten är i sin
originalförpackning eller i någon annan tät förpackning där innehållet är
tydligt utmärkt. En kund kan hämta maximalt 50 liter, 5 ackumulatorer eller
motsvarande mängd farligt avfall per gång. Farligt avfall från hushåll
tas även avgiftsfritt emot på avfallsstationerna samt i
insamlingsskåpen för farligt avfall. Farligt avfall neutraliseras genom
behandling i höga temperaturer och energin som uppstår i processen tas till
vara.

 

Till Romulus-bilen kan man föra
metallskrot som motsvarar mängden av ett vanligt personbilssläp. Romulus tar emot exempelvis cyklar, plåtbitar, vedeldade
bastuugnar (utan stenar) och metallrör. Romulus samlar däremot inte in
elapparater, men precis som metallskrotet, kan de föras avgiftsfritt till
avfallsstationen för återvinning. Metallen som lämnas till insamlingen
återvinns till returråvara för industrins behov.

Inget avfall får lämnas på
hållplatserna i förväg.

 

Tidtabellerna och
hållplatsinformationen för de ambulerande Otto och Romulus-insamlingarna finns på webbplatsen www.rosknroll.fi. På samma adress samt i
Rosk’n Rolls väggkalender och i Roskis-tidningen finns mer information om vilka
avfallsslag som tas emot på turnén. I juli turnerar också insamlingsbåten Otto
i östra Nyland.

 

Tilläggsinformation och mera
anvisningar fås också av Rosk’n Rolls kundtjänst tfn 020 637 7000 vardagar kl.
8.30–15.30.

Otto och Romulus, sommarturnéns tidtabell i Ingå


Tors.
7.7 Ingå – Sjundeå

17.00–17.30 Ingå kby, småbåtshamnen, Strandvägen 2
17.45–18.00 Sonasund, båtbryggan, Sonasundsvägen
18.15–18.30 Degerby, bybutiken, Degerbyvägen 6
18.45–19.00 Störsvik, kommunens brygga, Hemvikshamnen


Mån 11.7 Ingå

17.00–17.15 Fagervik, caféet, Fagerviksvägen–Fagervik skolväg
17.45–18.00 Barölandet, Mövikens hamn, Västra Barövägen 112
18.15–18.45 Orslandet, butiken, Valhallavägen 21