Fortsätt till innehållet

Självbetjäningscontainer för farligt avfall till hamnen i Ingå

Rosk’n Roll har
placerat ut en självbetjäningscontainer för farligt avfall vid Rinki-ekopunkten på
Fjärdsvägen i Ingå. Den nya automatcontainern ersätter containern för farligt
avfall som tidigare fanns i småbåtshamnen i Ingå. Farligt avfall kan lämnas i
självbetjäningscontainern varje dag kl. 7–22. 

Kunden som använder självbetjäningen matar i förväg in information om avfallet på adressen
web.rosknroll.fi Därefter får kunden en länk per textmeddelande och via den
kommer man åt att öppna självbetjäningscontainerns dörr. En smarttelefon behövs
för att använda tjänsten. 

Det kostar ingenting att lämna farligt avfall i containern. Servicen är avsedd för

rimliga mängder avfall från hushållen.

Till containern för farligt avfall kan man föra bland annat aerosoler, ackumulatorer, spillolja, lösningsmedel,
lysrör, energisparlampor, målarfärg och bekämpningsmedel. Lämna avfallet i
slutna förpackningar där det tydligt framkommer vad förpackningen innehåller. 

Noggrannare instruktioner och information om hur man använder självbetjäningscontainern för
farligt avfall hittas på Rosk’n Rolls webbplats rosknroll.fi ->mottagning av avfall -> självbetjäning. 

Rosk’n Rolls container för farligt avfall på adressen Fjärdsvägen 6, Ingå.

Självbetjäning kl7–22