Fortsätt till innehållet

Västra Nylands tingsrätt flyttar i juli 2022

Västra Nylands tingsrätt flyttar till det nya tingshuset i Esbo under de två första veckorna i juli.
Tingsrättens kansli har öppet på den gamla adressen fram till slutet av kontorstid kl. 16:15 på
fredagen 8.7.2022. 

På måndagen 11.7.2022 öppnar kansliet i det nya huset kl. 8:00.
Det nya tingshuset har adressen Marvägen 4, 02150 Esbo. Marvägen finns i Otnäs. 

Domstolens sammanträden hålls i fortsättningen i det nya tingshuset och på Raseborgs
sammanträdesplats, som tingsrätten kommer att ha kvar. Verksamhetsstället och rättssalarna i
Lojo samt sammanträdesplatsen i Kyrkslätt läggs ned och blir tomma. Delgivningsjouren fortsätter
i Lojo och Raseborg.

Läs mera