Fortsätt till innehållet

Ett center för främjande av hälsa och välfärd planeras till Ingå

Ingå
kommun vill utveckla sina egna verksamheter för främjande av hälsa och välfärd
genom att planera ett eget center för främjande av hälsa och välfärd i den del
av Kyrkfjärdens skola som blir kvar. Efter att den nya skolbyggnaden
färdigställts och tagits i bruk i augusti 2023, rivs inte hela den nuvarande
skolan, utan en del renoveras så att det bildas lokaler på ca 1100-1200 m2
för kommunen och kommuninvånare. I de renoverade lokalerna ska det finnas plats
för hobbyer, evenemang och föreningsverksamhet samt för att tillbringa tid.

För
Ingå kommuns del har alltså ”livet efter vårdreformen” ett utmärkt utgångsläge
eftersom kommunen redan har en mångsidig lokal, där flera olika verksamheter kan
samlas under samma tak. Samlandet av verksamheter möjliggör spontana möten
mellan olika grupper. För att centret ska få ett nytt eget namn kommer det
senare att ordnas en namntävling.

En
del av de tjänster som i nuläget finns vid kommunens andra verksamhetsställen
kommer alltså enligt planen att flyttas till centret för främjande av hälsa och
välfärd. I centret skulle bland annat Ingås bildkonstskola, musikinstitutet,
ungdomsverksamheten samt medborgarinstitutets hantverkargrupper kunna ordna
sina verksamheter. I utkasten har det också reserverats lokaler för
föreningsmöten, den rehabiliterande verksamheten, motion och gym samt för de
aktörer inom tredje sektorn som ordnar service för familjer. Olika aktörer
kommer också i fortsättningen att ha tillgång till skolornas lokaler samt till
bland annat Wilhelmsdals mötesrum.

Planeringsarbetet
har inletts under våren och kommunen ordnade i början av juni ett möte där
lokala föreningar och organisationer samt de ovannämnda aktörerna och andra
berörda parter diskuterade möjligheterna att ordna olika verksamheter i skolans
lokaler. I planeringen beaktas aktörernas olika behov samt också kommunens
fastighetsstrategiska beslut om att effektivera användningen av lokalerna.

Enligt
planen skulle det nya centret tas i bruk i början av år 2024 efter att nya
Kyrkfjärdens skola tagits i bruk och den gamla skolbyggnaden renoverats för det
nya användningsändamålet.

Planeringsarbetet
fortsätter och det kommer att ordnas ett till informationsmöte under hösten
2022.

 

Mer
information

Merja
Olkinuora, bildningschef, Ingå kommun
Piia Nordström, kommuningenjör, Ingå kommun

fornamn.efternamn(at)inga.fi