Fortsätt till innehållet

Gasgrid utför trädfällning i Ingå

Träd kommer att fällas för naturgasledningen, som ska byggas i anslutning till LNG-terminalfartyget, i Ingå den 18-29 juli 2022. Det aktuella området är mellan Ingå
kompressorstation, som är en del av gasöverföringsnätet, och Rudus Oy:s gruv-
och krossområde (Oxhagen).

Arbetena kan orsaka mindre
buller- och trafikolägenheter vid Fiskehamnsvägen och Oljehamnsvägen (väg 1121). De fällda träden förvaras längs Fiskehamnsvågen, söder om
reningsverket.

Mer information: Esa Hallivuori, enhetschef,
gasmarknad, esa.hallivuori@gasgrid.fi,
+358 40 581 5027