Fortsätt till innehållet

Driftinformation: Avbrott i fjärrvärmeleveransen

Vi vill
informera om avbrott i fjärrvärmeleveransen som gäller hela Ingå nätverk onsdag
10.08.2022 klockan 22:00-00:00. Orsaken till avbrottet är underhållsarbete i
fjärrvärmeverket. 

Uppvärmningen
och varmvattenfördelningen kommer att brytas i fastigheterna. Det kalla vattnet
fungerar normalt.

Vi försöker
få avbrottet så kortvarigt som möjligt. Avbrottet kan eventuellt bli kortare än
beräknat. Vi beklagar störningen.

Ytterligare information: ADVEN, Fjärrvärme kundservice 010 3445 444