Fortsätt till innehållet

Sommarens asfalteringsarbeten startar 11.8.

Sommarens asfalteringsarbeten
startar på torsdag 11.8.2022.

Arbetena sker i Smeds på Smidarvägen
och Smidarstigen. I samband med detta utförs också reparationer vid Strandvägen
och vid båtrampens kant.