Fortsätt till innehållet

Coronavaccineringar nu också för åldersgruppen 60+

Nu inleder Ingå kommun
vaccinationer med fjärde dosen för åldersgruppen gruppen 60+, som inte tillhör
riskgrupp. 

Vi fortsätter att vaccinera 18-69-åringar, som hör till medicinska
riskgrupper.
Dessutom vaccinerar vi också
fortsättningsvis dos 1, 2 och 3.

Vaccineringstider kan bokas
på Coronavaccinbokning.fi