Fortsätt till innehållet

Information om kollektivtrafikens tidtabeller och turer

Några ord om kollektivtrafiken!

Du kan söka höst- och vintersäsongens tidtabeller med hjälp av Matkahuoltos tidtabellssökning. Tidtabellssökningen visar direkta turer och bytesförbindelser som bussföretagen bekräftat.

Företagen ansvarar för att informera Matkahuolto om kollektivtrafiken, och tyvärr har offentliggörandet av tidtabellerna försenats nu i början av höstsäsongen. Ingå kommun förbereder och publicerar ett häfte med tidtabellerna så snart all information har publicerats på Matkahuolto.fi webbplats. Tack för din förståelse och tålamod!