Fortsätt till innehållet

Komposterar ni bioavfall? Kom ihåg att göra anmälan!

I enlighet
med den uppdaterade avfallslagen skall man göra anmälan till kommunens
avfallsmyndighet om man komposterar bioavfall på fastigheten. Inom området för
Nylands avfallsnämnd
 gäller anmälningsskyldigheten alla som komposterar bioavfall. 

Anmälningsskyldigheten
träder i kraft 1.9.2022 men man kan göra anmälan redan nu. Anmälan kan göras
elektroniskt på deras hemsida eller skrivas ut för ifyllnad och skickas till
dem per post. Också kompostering som sker under en del av året, t.ex.  på sommarstugan skall anmälas. Kompostering
av trädgårdsavfall, som kvistar och löv, behöver inte anmälas. Genom att göra
en anmälan kan du förlänga tömningsintervallet för blandavfall till fyra
veckor.

Anmälan och tilläggsinformation hittar du alltså på
Nylands avfallsnämnds sida.