Fortsätt till innehållet

Byggandet av Ingås nya brandstation inleds

Ingå låter bygga en ny brandstation till förfogande för
Västra Nylands räddningsverk och Västra Nylands välfärdsområde. Den nya
brandstationen placeras i närheten av Täktervägens och stamvägens korsning.
Kommunstyrelsen fattade besluten om entreprenadupphandlingarna vid sina möten
15.9 och 22.8 och fullmäktige beviljade tilläggsfinansiering för projekt, ca 10
% av de beräknade totala kostnaderna. Brandstationsprojektet beräknas kosta
totalt 3,9 miljoner €.

Byggandet inleddes 24.8 med jordbyggnads- och brytningsarbeten
och det är Louhintahiekka Oy som svarar för dem. Brytningsarbetena fortsätter
fram till början av oktober. Brytningsarbetena kan tidvis förorsaka buller och
vibrationer under de närmaste veckorna i byggplatsens närområde. Det kan uppstå
behov av att stundvis avbryta trafiken på Täktervägen för att säkerställa
säkerheten vid sprängningar. Det informeras mer om detta vid behov.
Kollektivtrafiken och elevtransporterna beaktas i planeringen av
sprängningsarbetena. Ingå kommun beklagar de olägenheter som arbetena
förorsakar.


Ralf Ajalin Oy kommer att svara för
husbyggnadsentreprenaden. Det är Ahma Insinöörit Oy som svarar för projektets
projekterings- och övervakningsuppgifter. Objektets huvudplanerare är Design
Team Oy och FCG Suunnittelu Oy har svarat för konstruktionsplaneringen.
Projektet beräknas vara färdigt i september 2023.

 

Mer information

Piia Nordström, kommuningenjör, Ingå kommun

tfn 040 6543 549