Fortsätt till innehållet

Sammandrag från kommunstyrelsens möte 29.8.2022

Kommunstyrelsen behandlade vid mötet måndag 29.8. bland annat budgetdirektiv 2023, delårsrapport och vattenförsörjningen på Degerbys detaljplaneområde. 

På agendan var också försäljningen av Ingahemmet. Kommunen har under de senaste månaderna förhandlat med en privat aktör som planerar att starta bland annat inkvarteringsverksamhet i byggnaden. Kommunfullmäktige tar slutligt beslut i ärendet måndag 5.9.  

Under behandlingen av delårsrapporten kunde konstateras att prognosen för hela året ligger på +280 000 €. Prognosen i sig är positiv, men kommunernas ekonomi är just nu mycket oförutsägbar då finansieringsgrunden, så som skatteintäkterna, är svåra att prognostisera. Kommunen fortsätter att aktivt följa med allt som påverkar ekonomin samtidigt som budgetarbetet inför 2023 pågår. 

Kommunstyrelsens föredragningslista inklusive bilagor hittar du här.