Fortsätt till innehållet

Nu samlas avlagda textilier in på alla avfallsstationer

Sortering är det förmånligaste sättet att bli av med
avfallet

 Från och med
början av september samlas avlagda textilier in på samtliga Rosk’n
Roll-avfallsstationer. Avlagda textilier från hushåll, sorterade och packade
enligt anvisningarna, tas emot avgiftsfritt – precis som höstens
trädgårdsavfall.

Avlagda textilier
har sedan november i fjol samlats in på vissa avfallsstationer i västra och i
östra Nyland samt hos några samarbetspartner. I och med att mottagningen
expanderar till varje avfallsstation utvidgas insamlingen av avlagda textilier
till hela Rosk’n Rolls verksamhetsområde.

”Det har funnits
ett uttalat behov av en insamling för oanvändbara textilier. Invånarna har
ivrigt tagit till sig den här servicen och från våra hittillsvarande
insamlingspunkter har vi fått in alldeles bra med material för återvinning.”

”Det stod ändå
klart ända från början att vi i följande skede utvidgar insamlingen till att
täcka hela vårt verksamhetsområde”, säger regionchef Johanna Saarinen.

Returråvara av
avlagda textilier

Till insamlingen
av avlagda textilier hör utslitna kläder och hemtextilier från hushåll.
Strumpor, underkläder, skor, täcken, mattor eller mjukisdjur får man ändå inte
lägga i insamlingen.

”Tumregeln är att
torra, rena och utslitna, det vill säga oanvändbara klädespersedlar och
hemtextilier, är avlagda textilier. Matfläckar som inte lossar i tvätten gör
ingenting, men fuktiga, mögliga eller starkt illaluktande textiler får inte
föras till insamlingen. De hör hemma i blandavfallet”, upplyser Saarinen.

De avlagda
textilierna ska packas i en tätt sluten sopsäck. Till avfallsstationerna får
man föra högst en 200-literssäck med avlagda textilier åt gången, bortsett från
till avfallscentralerna Domargård i Borgå och Munka i Lojo, dit man får föra
större partier på upp till hela två kubik.

Rosk’n Rolls
samarbetspartner – Vihdin Kierrätyskeskus, Emmaus Westervik samt Goodwill –
sorterar de insamlade avlagda textilierna enligt kvalitet. Om klädesplagg eller
textilier av god kvalitet halkat med så används de på nytt som sådana. Rosk’n
Roll uppmuntrar trots allt att föra användbara kläder av god kvalitet direkt
till exempelvis återvinningsbutiker eller loppmarknader, och inte till
insamlingen för avlagda textilier.

Oanvändbara
textilier styrs till Sydvästra Finlands Avfallsservice förädlingsanläggning för
avlagda textilier, där de bearbetas till returfiber, som används som
returråvara för nya produkter.

Sortera och
spara

Det lönar sig att
komma till avfallsstationen med större mängder avfall på en gång. I synnerhet
om man har med sig avgiftsbelagt avfall, såsom blandavfall, blir det billigare
med ett större engångsparti. Små lass från hushållen prissätts enligt volym och
med fulla volymer får man mest valuta för pengarna.

Avfall som
uppstår från höstens trädgårdsarbete får man ändå föra avgiftsfritt till
avfallsstationen, förutsatt att det är sorterat enligt anvisningarna. Till
krattavfallet hör blad-, gräs- och växtavfall som uppstår när man krattar
gården. Krattavfallet får inte innehålla invasiva arter. Kvistar och grenar
sorteras separat. Maximalt 200 liter avfallsäpplen tas emot åt gången.