Fortsätt till innehållet

Kasta inte ditt trädgårdsavfall i skogen

Olovligt trädgårdsavfall i skogen

Det är fortfarande vanligt att man ser högar av trädgårdsavfall som dumpats i skogen, på allmänna områden eller t.ex. på en oskött del av grannens tomt. Till exempel en hög med äpplen kan locka till sig gnagare, hjortar och sniglar.

En soptipp ute i naturen är aldrig vacker och enligt avfallslagen är det ett brott att slänga avfall i miljön. Det är också förbjudet att föra ris och trädgårdsavfall till allmänna platser, så som skogar, parker och övriga allmänna platser enligt Nylands avfallsnämnds avfallhanteringsföreskrifter FÖRESKRIFTER – Uudenmaan jätelautakunta (ujlk.fi)(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida). Dessutom lockar ofta det även andra att göra samma sak och problemet eskalerar.

Finns en soptipp med trädgårdsavfall på kommunens område är det i slutändan du som kommuninvånare som betalar räkningen för uppstädningen och bekämpningen av främmande arter.