Fortsätt till innehållet

Föreningsbidrag inom grundtrygghetssektorn

I grundtrygghetsnämndens budget för år 2022 har det
reserverats totalt 10 000 euro för verksamhetsbidrag som delas ut till
föreningar. Grundtrygghetsnämnden har inte tidigare delat ut ekonomiska
verksamhetsbidrag till föreningar och således har man i beredningen av ärendet
utarbetat både en bidragsansökan och kriterier för beviljande av bidrag år
2022. I kriterierna har man beaktat att bidragen riktas till verksamheter som
gynnar Ingåborna och inte till att direkt stöda föreningarnas verksamhet. I
ansökan ska utgående från bevisning beskrivas verksamhetens nytta för Ingås
befolkning. Därtill ska mottagaren av bidraget ingå i registret och ha
verksamhetsförutsättningar.

Bekanta er med kriterierna (kriterierna är bifogade i
ansökan) och lämna in ansökan om föreningsbidrag före den 30.10.2022.

Du hittar ansökan här