Fortsätt till innehållet

Sammandrag från kommunstyrelsens möte 12.9.2022

Kommunstyrelsen har haft möte igår 12.9.2022. Under mötet godkändes bland annat handlingsprogrammet för hanteringen av trakasserier och osakligt bemötande. 

Styrelsen inledde också arbetet med en utvecklings- och användningsplan för centrumområdet. Tanken är att på ett smidigare sätt erbjuda företag, organisationer eller andra aktörer utrymme för olika former av verksamhet i centrum och därmed liva upp området. Arbetet fortsätter och skall vara klart i slutet av året. 

En planeringsreservering för en affärsbyggnad i närheten av nuvarande brandstation godkändes och styrelsen diskuterade även de mark- och bostadspolitiska programmet och hur det har verkställts.  

Hela föredragningslistan hittar du här.