Fortsätt till innehållet

Elda rätt – var inte omgivningens svarta får

Det börjar
bli höst, energipriserna stiger och intresset för vedeldning ökar. Det gäller
dock att tänka på vad man eldar med och hur. Det påverkar inte bara hur
effektivt eldandet är utan även på vad som kommer ur skorstenen.

Använd torr
ved. Huvudsaken är att veden som används är torr, oberoende av sort. Torr ved
känns igen på att den är lätt och slår man två klabbar emot varandra hörs ett
klart, ekande ljud. Våt ved är dubbelt så tung som torr och har ett dovt ljud. Den
brinner sämre, har lägre värmevärde och förorsakar mer utsläpp. Bränn inte
heller impregnerat eller målat trä. Låt också helt bli att bränna skräp.
Förbränning av våt ved och skräp ger stora hälsofarliga utsläpp i luften och de
kan vara många gånger högre än vid användning av torr ved säger Nelli Kaski som
är luftvårdsexpert vid HRM. I Nylands avfallsnämnds föreskrifter står det att
förbränning inte får förorsaka rök-, sot-, lukt- eller annan miljö eller
hälsoolägenhet. Förbränning av avfall i syfte att göra sig av med det är
förbjudet.

Några korta
tips:

Tänk också
på säkerheten!

Kom ihåg
sotningen. Sotningen är fortsättningsvis lagstadgad och den skall göras av en
sotare.  En omskött eldstad är säker och
mer effektiv. Enligt räddningslagen skall eldstäder och rökkanaler sotas
tillräckligt ofta beroende på hur mycket de används, deras konstruktion och
hurdant bränsle som används. Minimi är högst med ett års mellanrum för fastigheter
med stadigvarande boende och högst med tre års för fritidsbostäder. Dessutom är
lägenhetsinnehavaren skyldig att se till att bostaden är försedd med
tillräckligt antal brandvarnare eller motsvarande anordningar för att så tidigt
som möjligt upptäcka eldsvåda och varna de som finns i bostaden.  Om olyckan
trots allt är framme, se till att räddningsväsendet kommer obehindrat fram.

För mer
information / läs mer på:

Sotning
| Räddningsväsendet (pelastustoimi.fi)

Polta
puuta puhtaasti – flyer På svenska (hengitysliitto.fi)

Använd endast torr ved – Nyfälld ved
behöver tillräckligt lång tid för att torka – HSY

Räddningsverket: Så här värmer du en
eldstad på rätt sätt – Åboland – svenska.yle.fi

Räddningslag
379/2011 – Uppdaterad lagstiftning – FINLEX ®