Fortsätt till innehållet

Hjälp kommunen – svara på jämlikhetsenkäten!

Svara på några frågor gällande jämlikhet och hjälp oss att utveckla våra verksamhetssätt!

En av de viktigaste värderingarna i Ingå kommuns strategi är jämlikhet. 

Jämlikheten är en genomgående princip i alla verksamheter i kommunen och därför vill vi nu veta hur just Du har upplever att det jämlika bemötandet förverkligas i Ingå. 

Svara på några frågor och hjälp oss att utveckla Ingå kommuns verksamhetssätt till att bli ännu bättre, jämlikare och jämställdare. Tack!

Länken till enkäten hittar du här.