Fortsätt till innehållet

Aktiva företagare och föreningar ohoj! – Välkommen att diskutera hur man kunde liva upp Ingå!

Vi bjuder
in alla företagare och föreningar som är intresserade av att utveckla Ingå till
en gemensam kväll i Wilhelmsdal tisdag 11.10.2022 kl. 18.00-20.00.

Ingå kommun
vill liva upp Ingå för att kommunen ska bli en ännu trivsammare plats för både
Ingåbor och besökare. Kommunen utarbetar för tillfället en torgförsäljnings-
och evenemangsplan för centrumområdet med hjälp av vilken vi som kommun vill
möjliggöra ordnandet av olika företagsverksamheter och evenemang. 

Men
vi kan som kommun inte göra allt ensamma, utan vi vill utveckla Ingå till en
bättre plats tillsammans med företagen och föreningarna. Därför bjuder vi in er
till ett öppet diskussionsmöte där kommunen presenterar sina tankar om
utvecklingen av centrumområdet. Samtidigt önskar vi kunna diskutera olika
samarbetsformer för att öka antalet evenemang och utbudet av verksamheter i
kommunen.

Kommunen har som målsättning att i samarbete med företagen och föreningarna
skapa ett övergripande brand inför nästa sommars turistsäsong. Samarbete är en
styrka, särskilt ur marknadsföringens synvinkel. 

Program: 

18.00-18.10 Välkomstord av Henrik Wickström
18.10-18.30
Presentation av kommunens pågående arbete, Robert Nyman & Piia
Nordström 
18.30-19.10 Diskussion i arbetsgrupper
19.10-19.30 Genomgång av resultaten
19.30-20.00 Sammandrag och inrättande av eventuell gemensam arbetsgrupp

Kaffebjudning

Förhandsanmälningar
senast 9.10.2022 sina.sipponen@inga.fi