Fortsätt till innehållet

Anställde du en ungdom med Ingå kommuns sommarjobbssedel? Kom ihåg att ansöka om ersättning före utgången av oktober!

Ingå kommun har i år beviljat sommarjobbssedlar åt unga,
födda 2005 och 2006 som bor i kommunen för att främja deras sysselsättning. Sedeln
är avsedd för sommarjobb under tidsperioden 1.6–31.8.2022.

Sommarjobbssedlarna har värdet 300 euro för fyra veckors
arbete och 150 euro för två veckors arbete. Arbetstiden ska vara minst 30
timmar per vecka. Alternativt kan den unga under tidsperioden 1.6-31.8.2022
arbeta totalt 60 timmar (ersättning 150€) eller 120 timmar (ersättning 300€).

Efter att arbetsavtalet upphört, har arbetsgivaren möjlighet
att ansöka om ersättning av kommunen. Ansökan ska skickas per post till
adressen:

Ingå kommun
välfärdskoordinator
Strandvägen 2
10210 Ingå

Alternativt kan man lämna in ansökan i kommunens info. Information om vilka
uppgifter ansökan ska innehålla hittar man här.

Arbetsgivaren ska ansöka om ersättning före utgången av oktober 2022. 

Mer information: 2022@inga.fi