Fortsätt till innehållet

Ingå Seniorer firade 50 års jubileum med stor fest

Ingå Seniorer rf — en stor förening i en liten kommun. På fredag 26.8. fick vi njuta av en fantastisk jubileumsfest med Ingå Seniorerna på Hembygdsgården i Ingå. Festen hade 70-tals tema, och det framkom både i musik, mat och klädsel — flera av deltagarna hade sökt fram tjusiga kläder från 70-talet! 

Med hjälp av en sketch reste vi bakåt i tiden hela vägen till år 1971, då föreningen grundades under namnet Täkter pensionärer. Sketchen berörde föreningens grundande och 70-tal både inom föreningen och i Ingå som helhet. Efter den intressanta återblicken höll Ingå Seniorer rf:s ordförande Margareta Biström ännu en muntlig presentation om resten av de minnesvärda åren. 

Under festen fick vi även njuta av ett underhållande festtal av skådespelare Lilli Sukula-Lindblom, som fick oss alla att minnas vår underbara ungdom och spontant instämma i sången ”Oh Mamy Blue”. Före avslutningen på festen tog vi ännu några svängiga steg i form av Tiputanssi. 

Under dessa 50 gångna åren har föreningen inte bara flyttat till nya lokaler och bytt namn till Ingå Seniorer, men medlemmarna har även fått njuta av underbar gemenskap, otaliga resor, äventyr och klubbträffar. Idag har Ingå Seniorer totalt 292 medlemmar.

Gemenskapen, jämlikheten samt viljan att träffas och vara tillsammans går som en röd tråd genom allt föreningen gör. Margareta uppmanar alla intresserade seniorer att komma med i föreningen och njuta av gott sällskap och utbyte i vardagen. Våga vara aktiva! 

Att jobba i en förening ger en själv väldigt mycket, berättar Margareta. Man ger, men man får så mycket mer tillbaka. Föreningens målsättning är att arbeta för trivsel samt samhörighet och därigenom motverka ensamhet och utanförskap, att bevaka medlemmarnas intressen samt att ta tillvara den kunskap och dela med av den livserfarenhet som medlemmarna har. Föreningen bjuder på olika spännande upplevelser, exempelvis träffar, utfärder, fester, klubbverksamhet (som boccia, kortspel, och skrivarklubb) och promenader.  

Som förening har Ingå Seniorer rf bra stöd från Svenska Pensionärsförbundet och dess anställda som också ordnar resor, informationssammankomster och inspirationsdagar. Verkliga stöttepelaren bakom verksamheten, kan man säga!  

Funderar du eller någon du känner på att vad man ska göra efter pensionering? Bli medlem i Ingå Seniorer! Mer information hittas på hemsidan.