Fortsätt till innehållet

De ambulerande insamlingarna samlade in nästan 100 ton avfall för framtida nytta

Totalt
30 000 kg farligt avfall och 65 500 kg metallskrot, det var vad
invånarna i västra och östra Nyland lämnade in till årets Otto och
Romulus-insamlingar. Det lokala avfallshanteringsbolaget Rosk’n Roll har redan
i åratal organiserat ambulerande avfallsinsamlingar på våren och sommaren. Efter
två coronaundantagsår kunde insamlingarna organiseras i normal ordning igen i
år.

Vårens och
sommarens avfallsinsamlingar är välbekanta för många av invånarna och
sommargästerna på området, och någonting som man vet att vänta på. I år har
mängden insamlat avfall minskat en aning jämfört med tidigare år. Samma trend
har noterats också hos andra avfallsbolag på området.

”I praktiken
verkar den sjunkande avfallsmängden förklaras av en liten minskning i
kundmängderna. Kilogrammängderna per kund har hållits på ungefär samma nivå som
tidigare. Även om vi inte riktigt nått upp till insamlingsmängderna från
tidigare år, så lämnades ändå så mycket farligt avfall och metallskrot till
insamlingen att vi är nöjda med de genomförda rundorna”, konstaterar service- och
utvecklingsdirektör Marko Printz.

Många faktorer,
såsom vädret och tillgängligheten på andra avfallshanteringstjänster, inverkar
på de ambulerande insamlingarnas kundmängder. Metall och farligt avfall tas
året om emot på avfallsstationerna och i containrarna för farligt avfall.

I västra Nyland
ordnades de ambulerande avfallsinsamlingarna på sju kommuners område den 2–23.5
och den 7–20.7. Runt 18 600 kg farligt avfall och drygt 28 700 kg
metallskrot plockades med i lasten från de här rundorna.

Vårturnén i östra
Nyland organiserades på fem kommuners område den 2–14.5 och sommarturnén
genomfördes i skärgården den 4–21.7 på populärt sätt: med pråm. Under de
östnyländska rundorna samlades det in totalt cirka 11 400 kg farligt
avfall och runt 36 800 kg metallskrot.

Avfallsinsamlingarna
genomförs med hänsyn till miljöfördelar och invånarnas behov  

Såväl farligt
avfall som metallskrot, precis som många andra avfallsslag, tas kontinuerligt
emot på avfallsstationerna avgiftsfritt. Farligt avfall och metall har som
avfallsslag valts ut för de ambulerande insamlingarna på grund av
återvinningsnyttan.

”Det är av
yttersta vikt att få bort farligt avfall som samlats i hemmen och på
gårdsplaner. Redan en liten mängd farligt avfall orsakar skador och till och
med farosituationer, ifall det hamnar i naturen eller kommer i kontakt med
människor”, påminner Printz.

”Metall är igen
ett utomordentligt material för återvinning eftersom det kan användas till nya
metallprodukter oändligt många gånger och den vägen sparar på naturresurserna.
Å andra sidan verkar det som om metallskrot lätt samlas på hög hemma hos folk,
så år efter år har kunderna ett behov av att bli av med det på ett enkelt
sätt”, fortsätter Printz.

Nästa års
ambulerande insamlingar planeras just nu på Rosk’n Roll. Några justeringar i
tidtabellerna är eventuellt aktuella utifrån respons från kunderna, men
meningen är att Otto och Romulus-bilarna traditionsenligt drar ut på turné igen
våren 2023.