Fortsätt till innehållet

Meddelande om avvikelse från bullerbeslutet vid LNG-terminalens byggarbetsplats

Pålningsarbetena i
anslutning till byggandet av hamnkonstruktionerna vid den flytande LNG-terminalen
har fördröjts uppskattningsvis med en vecka från den planerade måltidtabellen.
Det har föreslagits att pålningsarbetena ska fortsätta under veckorna 40 och 41,
i avvikelse från bullerbeslutet, till klockan 24 under alla veckodagar samt som
borrpålningar som räcker cirka 30 minuter mellan kl. 24 och 07.

Gasgrid har meddelat Ingå
kommun om verksamhet som avviker från bullerbeslutet INGÅ/359/11.03.01.00/2022
på byggarbetsplatsen vid kajområdet i Ingå hamn.

Byggnadsarbetena vid
LNG-terminalen har i övrigt framskridit i enlighet med planerna och målen, och
avvikelsen från arbetstiderna gäller inte andra byggåtgärder.

Aktuella pressmeddelanden och mer detaljerad
information om hur projektet framskrider finns här.

Kontaktpersoner på byggplatsen: 

Projektchef för hamnbyggandet: Matti Utriainen 044
906 7766, matti.utriainen@ramboll.com
Byggplatschef för byggarbetet med naturgasledningen: Janne Volanen, +358
50 458 6897, janne.volanen@neste.com
Entreprenaden för hamnbyggandet: Markku Sollo, +35840 078 4443, markku.sollo@boskalis.com
Entreprenaden för naturgasröret: Juha Hakulinen, +35840 074 3305, juha.hakulinen@empekkinen.fi