Fortsätt till innehållet

Sammandrag från kommunstyrelsens möte 3.10.2022

Kommunstyrelsen har haft möte igår 3.10.2022. Under mötet fastställdes bland annat prisnivån för de av kommunen ägda  småhustomterna i Westerberg IB kvarteren 260-270 till 25 €/m2 tomtyta.

Ingå   kommun   har   haft   tjänsten   som   välfärdschef  lediganslagen. Kommunstyrelsen  valde magister i hälsovetenskaper  Marko Vaappo till välfärdschef från och med 1.12.2022  eller enligt separat överenskommelse.

En privat bolag har föreslagit ett samarbete med Ingå kommun för att   möjliggöra förverkligandet en attraktion på internationell nivå på  Björkuddens område. Ett slutligt intentionsavtal uppgörs och om kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige godkänner intentionsavtalet, inleds arbetet med att jobba på en detaljplan för området.

Styrelsen diskuterade även om exempelvis överföringen av personalen till Västra Nylands välfärdsområde, ändringarna i Apottis avtalsbilagor och om aktieägar- och näringslivstjänstavtal med Novago.   

Hela föredragningslistan hittar du här.