Fortsätt till innehållet

Hjälp kommunen – Svara på några frågor gällande kollektivtrafiken!

Svara på några frågor gällande kollektivtrafiken och hjälp oss att utveckla våra mobilitetstjänster! 

Vi har utarbetat en enkät för att kartlägga nuläget och hurdana behov som finns gällande utvecklingen av kollektivtrafiken och mobilitetstjänsterna. 

 

Svara på enkäten och hjälp oss att utveckla Ingås mobilitetstjänster till att bli ännu bättre. Tack!

Länken till enkäten hittar du här.