Fortsätt till innehållet

Årets unga idrottare 2022 och Marcus Grönholms stipendier

Känner du Årets unga idrottare 2022? Nomineringar tas emot!

Fritt formulerade förslag till årets unga idrottare i Ingå 2022 och stipendieansökningar till Marcus Grönholms fond kan skickas till Ingå kommun, bildningskansliet, Strandvägen 2, 10210 Ingå, senast 21.10.2022.