Fortsätt till innehållet

Borrpålningsarbetena för hamnkonstruktionerna för LNG-terminalfartyget har slutförts

På hamnområdet i
Ingå har man slutfört borrpålningsarbetena för byggandet av en hamnterminal för
den flytande LNG-terminal som innehåller kondenserad naturgas. Genom
LNG-terminalprojektet, som genomförs på uppdrag av staten under Gasgrids ledning,
säkerställs tillgången till gas för industrin, den tunga trafiken och
samproduktionen av el och värme också för hushållens behov.

 

”Vi har nu slutfört ett kritiskt
och krävande byggnadsskede i samband med terminalentreprenaden, dvs. borrpålningsarbetena.
Vi tackar särskilt invånarna i närområdena för deras flexibilitet och
förståelsefulla inställning”, säger Esa Hallivuori, direktör för Gasgrids
LNG-terminalprojekt. ”De krävande byggnadsarbeten vid terminalen, som inleddes
i augusti 2022, har framskridit och hållit sig inom den planerade och
exceptionellt snäva tidtabellen. Hamnkonstruktionerna ska färdigställas i
december innan LNG-terminalfartyget kommer. Därefter ansluts fartyget som
innehåller kondenserad naturgas till vårt överföringsnät för gas.”

För pålning och anläggande av
hamnkonstruktioner användes 112 borrpålar av stål som var längre än 30 meter på
byggarbetsplatsen vid kajområdet. Byggprojektet vid terminalen sysselsätter i
genomsnitt cirka 100 personer, inklusive de experter som arbetar med planeringen.

Avsikten är att produktionsanvändningen
av kondenserad naturgas och distributionen av gas från det 291 meter långa och
43 meter breda LNG-terminalfartyget ska inledas i januari 2023. Projektet med LNG-terminalfartyget,
som är av avgörande betydelse med tanke på Finlands försörjningsberedskap,
tryggar tillgången på gas långt in i framtiden.

 

Mer information:

Esa Hallivuori, direktör
för LNG-terminalprojektet, Gasgrid Finland Oy, tfn +358 40 581 5027, esa.hallivuori@gasgrid.fi

Kontaktperson för media:
Virve
Wright, Chef, kommunikation, ansvarsfullhet och PR, t. +358 40 552 9219, virve.wright@gasgrid.fi