Fortsätt till innehållet

Försening av stenbrytningen vid Ingå brandstation

Entreprenören
för stenbrytningen vid Ingå nya brandstation meddelar att mängden sten som
måste brytas är större än tidigare beräknat p.g.a. saker som framkommit under
arbetet. Det extra arbete som krävs skapar buller. De beräknar att vara klara
18.10.2022. De beklagar olägenheten och försöker göra arbetet så snabbt som
möjligt för att förkorta tiden för störningar.