Fortsätt till innehållet

Ingå Kulturpris 2022

Vem tycker du förtjänar Ingå Kulturpris i år?

Ingå Kulturpris delas ut åt kulturaktör, enskild, organisation, arbetsgrupp eller sammanslutning som på ett förtjänstfullt sätt främjat, synliggjort och stött kulturlivet i Ingå.

Ingå Kulturpris omfattar samtliga kulturområden, konstgrenar och även upplysande hembygdsverksamhet.

Kulturpristagaren väljs, på basis av förslag från allmänheten, av bildnings- och välfärdsnämnden.

Ingen specifik åldersgräns för mottagande av Ingå Kulturpris tillämpas. 

Fritt formulerade och motiverade förslag kan skickas till Ingå kommun per mejl till pia.londen@inga.fi, eller till bildningskansliet, Strandvägen 2, 10210 Ingå, senast 21.10.2022.