Fortsätt till innehållet

Vi har nåtts av sorgebudet att Nils Kevin har gått ur tiden

På lördagen nåddes vi av sorgebudet att Nils Kevin gått ur tiden.

Nils Kevin var under många år en bärande kraft för kulturen, hembygdsverksamheten och föreningslivet i kommunen.

Som en uppskattning för hans ovärderliga insatser för vårt hembygdsmuseum, Ingå Gammelgård, avtäcktes en plakett. Plaketten minner nu även kommande generationer om Nils Kevins hembygdsarbete.

 

Hembygden tackar läraren Nils Kevin för hans insats Gammelgården till fromma under åren 2005-2022

Ingå kommun framför sitt varmaste deltagande till familjen!