Fortsätt till innehållet

Ingå kommun deltar i energisparkampanjen Snäppet svalare

Ingå kommun
deltar i Snäppet svalare -energisparkampanjen! Kommunen sparar energi bl.a.
genom att sänka temperaturen i sådana enheter där verksamheten det tillåter.
Nedan finns en lista på tips för att spara energi. Bekanta dig också med
kampanjdeltagarnas energigärningar på adressen https://www.astettaalemmas.fi/sv.

Snäppet svalare -kampanjen uppmuntrar alla finländare att spara energi. Målet är att uppnå betydande energibesparing. Organisationer och sammanslutningar har utmanats att göra egna energiåtgärder och även staten deltar i energispararbetet.