Fortsätt till innehållet

Vi söker frivilliga stödfamiljer och stödpersoner 2022

Som frivillig stödfamilj eller stödperson fungerar du som ett stöd till barn, ungdomar och vuxna. En del av de stödbehövande kan ha någon form av funktionshinder. Som stödperson/ -familj fungerar du som ett stöd och förebild till barnet, ungdomen eller de vuxna, och ger av din tid och uppmärksamhet till hen. Du är en trygg och pålitlig vuxen som hittar på saker tillsammans med den stödbehövande och har tid att lyssna på hen. Den stödbehövande kan också behöva stöd för socialt engagemang eller för att uträtta ärenden. 

Om du blev intresserad, kom med på utbildningen för stödfamiljer och stödpersoner i höst! Utbildningen är ett samarbete mellan Ingå, Sjundeå, Raseborg och Hangö. För mera information, kontakta Sjundeå och Ingå socialservice: Familjearbetare Mona Elander 0503860835 / mona.elander@siuntio.fi & familjearbetare Christine Miiros 0443861569 / christine.miiros@siuntio.fi.

Anmäl dig till utbildningen senast den 4.11. via länken!

Utbildningarna ordnas följande datum:

Båda tillfällena ordnas i Ekenäs och det bjuds på kaffe, te och tilltugg!