Fortsätt till innehållet

Projektet Deltagande och inflytande i västra Nyland

Hörs du?

Svara på
enkäten om delaktighet i Ingå och hjälp oss förbättra lokaldemokratin!

För att få
reda på hur ingåborna ser på sina möjligheter att påverka det kommunala
beslutsfattandet gör vi en enkätundersökning. Enkäten riktar sig till Ingås
kommuninvånare och är öppen 24.10-6.11.2022.

https://link.webropol.com/s/inga

Enkäten går
också att besvara i pappersform på Ingå bibliotek (Strandvägen 2).

Projektet Deltagande
och inflytande i västra Nyland
pågår parallellt i Sjundeå och Ingå från
september 2022 till december 2023. Projektet finansieras med statsbidrag och
baserar sig på Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras handbok Hur görs biblioteken som forum för folkstyret. Huvudfokus ligger på hur
biblioteken kan främja delaktigheten i det lokala beslutsfattandet, men vi
arbetar också med delaktighet överlag.

Till
exempel kommer vi ordna utbildningar och verkstäder för unga och
tjänsteinnehavare om delaktighet tillsammans med Kompetenscentret för ungas
delaktighet Framsida – Ungas delaktighet. Kursserien kommer ge unga värdefull erfarenhet av deltagande, och
erbjuda kommunens tjänsteinnehavare verktyg för att involvera invånarna i
planering och planläggning.

Vi kommer att ordna invånarkvällar där
kommuninvånarna får lära sig mera om hur man kan göra sin röst hörd i kommunen,
träffa tjänsteinnehavare och beslutsfattare samt arrangera valpaneler inför
riksdagsvalet 2023.

Om du har
frågor gällande enkäten eller projektet i stort kan du kontakta projektarbetare
Matilda Almar, fornamn.efternamn@siuntio.fi.