Fortsätt till innehållet

Varför kompostavfall inte hör hemma i skogen?

Det är ännu
vanligt att man slänger trädgårdsavfall i skogen, på allmänna områden eller
t.ex. på en oskött del av grannens tomt. Dessa platser lämpar sig inte för
trädgårdsavfall. Det är viktigt att förstå att trädgårdsavfall kan vara
skadligt om det hamnar på fel
ställe.                                                             
                                                                          

Varför ska man
inte slänga trädgårdsavfall utanför sin tomt?

Så här blir du av
med trädgårdsavfall på rätt sätt:

Tack för att ni
hjälper till att värna om miljön!