Fortsätt till innehållet

Årets unga idrottare 2022 och Marcus Grönholms stipendier

Årets unga idrottare 2022 och Marcus Grönholms
stipendier

Känner du Årets unga idrottare 2022? Nomineringar tas emot!

Fritt formulerade förslag till årets unga idrottare i Ingå 2022 och
stipendieansökningar till Marcus Grönholms fond kan skickas till Ingå kommun,
bildningskansliet, Strandvägen 2, 10210 Ingå, senast 10.11.2022.
Per e-post: pia.londen@inga.fi