Fortsätt till innehållet

Boka tid till coronavaccinering

Coronavaccindoser
som erbjuds åt följande grupper

Över 18-åringar som tillhör riskgrupp

o   Dos 1, 2, 3 och 4

o   Höstvinterns boosterdos 2022 tidigast 3 månader efter smitta/vaccindos

 

Över 60-åringar

o   Dos 1, 2, 3 och 4

o   Höstvinterns
boosterdos 2022 tidigast 3 månader efter smitta/vaccindos enligt HUS
smittskyddsenhets rekommendationer.


Övriga 18-59-åringar

o   Dos 1, 2 och 3

 

5-11-åringar

o    Dos 1 och 2

 

12-17-åringar som tillhör riskgrupp

o   Dos 1, 2 och 3

 

Övriga 12-17-åringar

o   Dos 1 och 2. Den tredje dosen behövs inte

Om
du har insjuknat i corona kan du ta följande vaccindos tidigast efter 3
månader. Detta gäller alla vaccinationsgrupper.