Fortsätt till innehållet

Vilka förändringar till Ingås social- och hälsovårdstjänster medförs i och med övergången till välfärdsområde?

Vid
årsskiftet kommer social- och hälsovårdstjänsterna att överföras till de nya
välfärdsområdena. Ingå hör till Västra Nylands välfärdsområde, som kommer
fr.o.m. 1.1.2023 att ansvara för social- och hälsovårdstjänster, räddningsväsendets
tjänster samt elevvårdens psykolog- och kuratorstjänster.

Hur
påverkas Ingås nuvarande tjänster?

Tjänster
inom social- och hälsovården hålls som sådana i kommunen. Förvaltningen strävar
efter att övergången ska synas så lite som möjligt i tillgången till vården. Medan
de nya systemen tas i bruk, kan det dock tillfälligtvis uppstå problem i
serviceproduktionen. I sådana situationer ämnar välfärdsområdet informera kommuninvånarna så fort som möjligt om
eventuella problem.

Eftersom
övergången till välfärdsområden är en omfattande process är en del frågor inte
ännu lösta. Dessa ärenden klarnar an efter att beredningarna framskrider. För
kommuninvånare rekommenderar vi varmt att delta i t.ex. de informationsmöten
som Västra Nylands välfärdsområde ordnar.

Informationsmöte
17.11.2022

Västra Nylands välfärdsområden kommer att
ordna nästa informationsmöte för invånare den 17 november 2022. På mötet
behandlas bl.a. vilka ärenden som är aktuella inom beredningen av tjänsterna. Du
kan också skicka in frågor på förhand via välfärdsområdets webbplats. Du hittar mer information om mötet från välfärdsområdets
webbplats
.

Kort om Västra Nylands välfärdsområde

Västra
Nylands välfärdsområde, till vilken Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå,
Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis ingår, kommer att ansvara för:

 

De nya
välfärdsområdena är från kommunerna och staten separata offentligrättsliga
samfund som har självstyre inom sina respektive områden.

Mer
information om Västra Nylands välfärdsområde hittar du på deras webbplats,
www.luvn.fi/sv

Du
hittar också svar på de vanligaste frågorna gällande välfärdsområdet via denna
länk:
https://www.luvn.fi/sv/vanliga-fragor-om-byggandet-av-vastra-nylands-valfardsomrade